[Tokutei-DD290339] Điều dưỡng tại Aomori (Đóng)

[Tokutei-DD290339] Điều dưỡng tại Aomori

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 1. Trụ sở: Aomori 2. Doanh nghiệp đã thành lập và đi vào hoạt động trên 40 năm II. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (TUYỂN TẠI NHẬT) Loại hình tuyển dụng Kỹ năng đặc định Vị trí Nhân viên điều dưỡng Địa điểm làm việc Aomori Số lượng tuyển 2 người […]