[Tokutei-DD040884] Điều dưỡng tại Kure, Hiroshima

Nhân viên điều dưỡng tuyển tại Nhật

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (TUYỂN TẠI NHẬT) Loại hình tuyển dụng Kỹ năng đặc định Địa chỉ văn phòng bố trí Thành phố Kure, tỉnh Hiroshima Địa điểm làm việc 1. Viện ban ngày tại Kure, Hiroshima 2. Trung tâm dịch vụ ban ngày tại Kure, Hiroshima 3. Trung tâm chăm sóc tại nhà […]