[Tokutei-DD220451] Điều dưỡng tại Nagoya, Aichi (Đóng)

[Tokutei-DD220451] Điều dưỡng tại Nagoya, Aichi

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 1. Cung cấp các dịch vụ chăm sóc dài hạn cho người già 2. Địa điểm làm việc: Nagoya, Aichi II. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (TUYỂN TẠI NHẬT) Loại hình tuyển dụng Kỹ năng đặc định Vị trí Nhân viên điều dưỡng tại cơ sở chăm sóc ban ngày cho […]