[Tokutei-DD280678] Điều dưỡng tại Nara (Đóng)

Nhân viên điều dưỡng tuyển tại Nhật

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (TUYỂN TẠI NHẬT) Loại hình tuyển dụng Kỹ năng đặc định Địa chỉ làm việc Cơ sở Uda, tỉnh Nara Vị trí Điều dưỡng Lương tháng 166.000 yên/tháng Tổng thu nhập năm 248 man/năm (Lương cơ bản + Phí phụ cấp điều trị 13,500 yên x 12 tháng + thưởng […]

[Tokutei-DD220335] Điều dưỡng tại Nara (Đóng)

[Tokutei-DD220335] Điều dưỡng tại Nara | Tuyển tại Nhật

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 1. Trụ sở: Nara 2. Số lượng nhân viên: ~200 người 3. Doanh nghiệp đã thành lập và đi vào hoạt động trên 40 năm II. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (TUYỂN TẠI NHẬT) Nội dung tuyển dụng Loại hình tuyển dụng Kỹ năng đặc định Vị trí Điều dưỡng (khoa […]