[Tokutei-0203121] Nhân viên chế biến món ăn, Tokyo

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (TUYỂN TẠI NHẬT) Loại hình tuyển dụng Tokutei Địa chỉ văn phòng bố trí Tokyo Địa điểm làm việc Tokyo, Chuo, Ginza Vị trí Nhân viên chế biến món ăn Thời gian thử việc 3 tháng Thu nhập hàng năm Lương tháng: 240,000 yên – 300,000 yên Lương cơ bản: […]

[Tokutei-DD1801120] Kaigo tại Kanagawa, Kamakura

Tokutei kaigo

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (TUYỂN TẠI NHẬT) Loại hình tuyển dụng Tokutei Địa chỉ văn phòng bố trí Kanagawa Địa điểm làm việc Kanagawa, Kamakura Vị trí Hỗ trợ sinh hoạt, chăm sóc người bệnh Thời gian thử việc 3 tháng, chế độ đãi ngộ không thay đổi Lương tháng ・Lương cơ bản: 173,000 […]

[Tokutei-1401119] Nhân viên phục vụ tại Tochigi

Nhân viên phục vụ tại Tochigi

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (TUYỂN TẠI NHẬT) Loại hình tuyển dụng Tokutei Địa chỉ văn phòng bố trí Tochigi Địa điểm làm việc Uchinomiya, Tochigi Vị trí Nhân viên phục vụ Thời gian thử việc 1 tháng Thu nhập Lương tháng:175,000 yên Có/Không có thưởng Thưởng tuỳ vào thành tích hàng năm Số giờ […]

[Tokutei-DD2110118] Điều dưỡng tại Kyoto

Tokutei kaigo

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (TUYỂN TẠI NHẬT) Loại hình tuyển dụng Tokutei Địa chỉ văn phòng bố trí Kyoto Địa điểm làm việc Kyoto fu, Kyoto shi Vị trí Hỗ trợ sinh hoạt, chăm sóc người bệnh Thời gian thử việc không có thử việc Thu nhập hàng năm – Thu nhập hàng năm: […]

[Tokutei-DD2110117] Điều dưỡng tại Oita, Kusu

Tokutei kaigo

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (TUYỂN TẠI NHẬT) Loại hình tuyển dụng Tokutei Địa chỉ văn phòng bố trí Oita Địa điểm làm việc Oita, Kusu Vị trí Hỗ trợ sinh hoạt, chăm sóc người bệnh Thời gian thử việc 6 tháng Thu nhập hàng năm Thu nhập hàng năm: 228 man ~ 257 man […]

[Tokutei-DD1510116] Điều dưỡng tại Okinawa, Naha

Tokutei kaigo

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (TUYỂN TẠI NHẬT) Loại hình tuyển dụng Tokutei Địa chỉ văn phòng bố trí Okinawa Địa điểm làm việc Okinawa, Naha Vị trí Hỗ trợ sinh hoạt, chăm sóc người bệnh Thời gian thử việc 6 tháng Thu nhập hàng năm – Thu nhập hàng năm: 227.8 man ~ 246.6 […]

[Tokutei-DD1510115] Điều dưỡng tại Osaka – Tuyển Nữ

Tokutei kaigo

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (TUYỂN TẠI NHẬT) Loại hình tuyển dụng Tokutei Địa chỉ văn phòng bố trí Osaka Địa điểm làm việc Osaka, Neyagawa Vị trí Hỗ trợ sinh hoạt, chăm sóc người bệnh Thời gian thử việc 6 tháng Thu nhập hàng năm – Thu nhập hàng năm: 215 man (chưa bao […]

[Tokutei-DD1510114] Điều dưỡng tại Kyoto

Tokutei kaigo

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (TUYỂN TẠI NHẬT) Loại hình tuyển dụng Tokutei Địa chỉ văn phòng bố trí Kyoto Địa điểm làm việc Kyoto Vị trí Hỗ trợ sinh hoạt, chăm sóc người bệnh Thời gian thử việc Nhân viên hợp đồng, gia hạn theo năm Thu nhập hàng năm – Lương theo giờ: […]

[Tokutei-DD1510112] Điều dưỡng tại Chiba, Matsudo

Tokutei kaigo

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (TUYỂN TẠI NHẬT) Loại hình tuyển dụng Tokutei Địa chỉ văn phòng bố trí Chiba Địa điểm làm việc Chiba, Matsudo Vị trí Hỗ trợ sinh hoạt, chăm sóc người bệnh Thời gian thử việc 2 tháng Thu nhập hàng năm – Thu nhập hàng năm: 242 man (chưa bao […]