[Tokutei-DD1801120] Kaigo tại Kanagawa, Kamakura

Tokutei kaigo

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (TUYỂN TẠI NHẬT)

Loại hình tuyển dụng Tokutei
Địa chỉ văn phòng bố trí Kanagawa
Địa điểm làm việc Kanagawa, Kamakura
Vị trí Hỗ trợ sinh hoạt, chăm sóc người bệnh
Thời gian thử việc 3 tháng, chế độ đãi ngộ không thay đổi
Lương tháng ・Lương cơ bản: 173,000 yên
・Trợ cấp cải thiện hàng tháng: 20,000 yên
・Trợ cấp ca đêm: 6,000 yên *6 = 36,000 yên
– Tổng lương tháng: 229,000 yên
– Lương nhận về tay: 189,000 yên
Thu nhập hàng năm ・189,000 *12 tháng = 2,268,000 (a)
(Thưởng và các loại trợ cấp khác)
– Lương cơ bản: 173,000 yên *3 tháng= 519,000 yên (theo số liệu năm ngoái)
– Trợ cấp cải thiện điều chỉnh: 136,000 yên *2 lần = 272,000 yên (theo số liệu năm ngoái)
– Trợ cấp cải thiện đặc biệt 60,000 yên × 2 lần = 120,000 yên (theo số liệu năm ngoái)
Tổng: 911,000 yên
・Nhận về tay: 811,000 (b)
Tổng thu nhập năm = 229,000*12 + 911,000 ~ 3,500,000 yên
・2,268,000 yên (a) + 810,000 yên (b)= 3,078,000 yên
Có/Không có thưởng Thưởng 1 năm 3 tháng lương
Số giờ làm thêm Có làm giờ làm thêm, tuỳ từng thời điểm
Tăng lương (VD 1 năm 1 lần) Có tăng lương
Hình thức tuyển dụng Nhân viên chính thức
Quy trình phỏng vấn Phỏng vấn 2 lần, vòng 1: phỏng vấn online, vòng 2: phỏng vấn trực tiếp
Trợ cấp – Trợ cấp làm đêm:6,000 yên/ lần (trung bình 6 lần/tháng)
– Trợ cấp nhà ở: tối đa 20,000 yên/tháng
– Trợ cấp đi lại: theo thực tế và có giới hạn mức chi trả theo quy định của viện
Số lượng tuyển 2 người
Nội dung công việc – Hỗ trợ bệnh nhân cao tuổi
– Công việc sau khi vào làm chính thức bao gồm: thay ga giường và quần áo, hỗ trợ ăn uống, hỗ trợ tắm rửa và thay tã cho bệnh nhân.
Giờ làm việc ・07:30~16:30
・10:00~19:00
・16:30~9:30
– Tháng có 8 ngày nghỉ.
– Tổng ngày nghỉ 116 ngày/năm
– Làm được nửa năm sẽ có 10 ngày nghỉ
Ngày nghỉ/ngày lễ – 1 tháng sẽ có 8 ngày nghỉ
– Tổng ngày nghỉ/năm: 116 ngày
Yêu cầu tuyển dụng – Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
– Trình độ tiếng Nhật trên N3
– Cả nam và nữ đều có thể ứng tuyển
Bảo hiểm Bảo hiếm sức khỏe, lương hưu, việc làm, bồi thường tai nạn cho người lao động, thương tật
Hỗ trợ nhà ở Trợ cấp nhà ở tối đa 20,000 yên/tháng

II. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Vui lòng liên hệ Global Engineer theo hotline 0961 275 006 hoặc điền theo form dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.