[Tokutei-DD010208] Nhân viên điều dưỡng tại Tokyo (Đóng)

[Tokutei-DD010208] Nhân viên điều dưỡng tại Tokyo

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (TUYỂN TẠI NHẬT)

1 Loại công việc Chăm sóc, dịch vụ ban ngày, viện dưỡng lão đặc biệt
2 Thời gian Dài hạn
3 Nơi làm việc Tokyo
4 Thu nhập ước tính hàng năm tại thời điểm gia nhập công ty 3-3,5 triệu yên * Thay đổi tùy theo kinh nghiệm
5 Thu nhập theo tháng 223.400 – 241.100 yên
Thay đổi tùy theo kinh nghiệm
Bao gồm trợ cấp cải thiện điều trị 17.000 yên, trợ cấp cải thiện điều trị cụ thể 25.000 yên
Một ca đêm 7.500 yên
6 Tiền thưởng Có (2-3 tháng lương cơ bản)
7 Giờ làm thêm Được thanh toán nếu vượt quá 20h
8 Về chi phí di chuyển Giới hạn 30.000 yên
9 Tăng lương Mỗi năm một lần
10 Thời gian thử việc 3 tháng
11 Số lượng tuyển 2 người
12 Chức vụ Nhân viên điều dưỡng
13 Ca làm việc Hệ thống ca trực
・Ca sớm 7:00 – 16:00
・Ca ngày 8:00 – 17:00
・Ca muộn 10:00 – 19:00
・Ca đêm 16:30 – 9:30 hôm sau
14 Ngày nghỉ/ngày lễ ・9 ngày nghỉ một tháng (hệ thống theo ca, 8 ngày nghỉ chỉ trong tháng 2)
・Nghỉ phép có lương (10 ngày trong năm đầu tiên * 5 ngày sau 3 tháng làm việc, 5 ngày sau nửa năm)
・Nghỉ phép ma chay, nghỉ chăm sóc con cái, nghỉ trước khi sinh và sau khi sinh, v.v.)
15 Yêu cầu ・Tiếng Nhật N2
・Có kinh nghiệm hoặc tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng
16 Bảo hiểm Hoàn thành bảo hiểm xã hội (bảo hiểm y tế, bảo hiểm niên kim phúc lợi, bảo hiểm việc làm, bảo hiểm bồi thường tai nạn cho người lao động)

III. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Các bước xét hồ sơ: Sàng lọc hồ sơ ⇒ Phỏng vấn 1-2 lần
Trong một số trường hợp, có một bài kiểm tra viết.

Vui lòng liên hệ Global Engineer theo hotline 0961 275 006 hoặc điền theo form dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.