[Tokutei-DD010212] Nhân viên chăm sóc tại Kyoto (Đóng)

[Tokutei-DD010212] Nhân viên chăm sóc tại Kyoto - Tuyển tại Nhật

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

1 Loại việc làm Toàn thời gian (32 giờ/tuần trở lên) hoặc bán thời gian (32 giờ/tuần trở xuống)
2 Công việc Nhân viên chăm sóc
3 Địa điểm làm việc Kyoto
4 Thu nhập theo năm 2 triệu yên
5 Thu nhập theo tháng 147.840 yên (làm việc 20 ngày), 184.800 yên (làm việc 25 ngày)
Lương theo giờ: 924 yên/giờ
6 Giờ làm việc (Ca ngày) 8:45-17:30 Giải lao 45 phút
(Ca đêm) 16:00-10:00 Thời gian nghỉ 2 giờ (Phụ cấp ca đêm: 6.000 yên/lần)
7 Làm thêm giờ Về nguyên tắc, không có thời gian làm thêm giờ
8 Thời gian thử việc Nhân viên toàn thời gian: 6 tháng sau khi gia nhập công ty
Nhân viên bán thời gian: 3 tháng sau khi gia nhập công ty
9 Tăng lương Mỗi năm một lần (tuy nhiên, tùy thuộc vào hiệu quả kinh doanh)
10 Thưởng Có. Kết quả năm 2019: 2,9 tháng
11 Ngày nghỉ/nghỉ lễ 8 ngày (theo ca làm việc) 2 hoặc 4 tuần
12 Yêu cầu Tiếng Nhật N2 hoặc N3
Không phân biệt quốc tịch
Giới hạn 30 tuổi
Nữ giới
Khác: Mong muốn có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng
13 Số lượng tuyển dụng 1~2 người
14 Trợ cấp đi lại
15 Nhà ở công ty Không
16 Bảo hiểm Bảo hiểm y tế, lương hưu phúc lợi, bảo hiểm việc làm, bảo hiểm bồi thường tai nạn cho người lao động
17 Lưu ý (1) Có một tổ chức tương trợ nhân viên (2) Phí ăn trưa 150 yên/bữa

III. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Phỏng vấn: 2 vòng (Vòng 1: Online; Vòng 2: Trực tiếp)

Vui lòng liên hệ Global Engineer theo hotline 0961 275 006 hoặc điền theo form dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.