[KT3008122] Kỹ sư điện tại Nagasaki

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 1. Trụ sở: Thành phố Sasebo, tỉnh Nagasaki. 2. Mô tả doanh nghiệp: Phát triển điện mặt trời và cung cấp dịch vụ từ thiết kế, thu mua nguyên liệu đến thi công. Quy mô thi công đa dạng từ nhà ở, cửa hàng đến nhà máy, nhà máy điện […]