[Tokutei-DD020215] Điều dưỡng ban ngày (Đóng)

[Tokutei-DD020215] Điều dưỡng ban ngày tại Tokyo/Kangawa/Chiba/Saitama/Osaka/Aichi

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (TUYỂN TẠI NHẬT) Nội dung tuyển dụng Ngành tuyển dụng Điều dưỡng ban ngày Hình thức tuyển dụng Nhân viên hợp đồng Thời gian làm việc Tối đa 5 năm Nội dung công việc Nhân viên điều dưỡng Địa điểm làm việc Tokyo/Kangawa/Chiba/Saitama/Osaka/Aichi Thu nhập theo năm 2.500.000 yên Lương […]