[Tokutei-DD230670] Điều dưỡng tại Miyagi (Đóng)

Nhân viên điều dưỡng tuyển tại Nhật

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (TUYỂN TẠI NHẬT) Loại hình tuyển dụng Kỹ năng đặc định Địa chỉ làm việc Cơ sở Sendai, tỉnh Miyagi Vị trí Điều dưỡng Lương tháng ・Cơ sở Sendai 174.000 yên ~ 199.000 yên ・Cơ sở Saitama 180.000 yên ~ 205.000 yên ・Cơ sở Chiba thu nhập hàng tháng từ […]