[Tokutei-DD290340] Điều dưỡng tại Yamagata (Đóng)

[Tokutei-DD290340] Điều dưỡng tại Yamagata

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 1. Trụ sở: Yamagata 2. Doanh nghiệp đã thành lập và đi vào hoạt động trên 15 năm 3. Số lượng nhân viên: 45 người II. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (TUYỂN TẠI NHẬT) Loại hình tuyển dụng Kỹ năng đặc định Vị trí Nhân viên điều dưỡng Địa điểm làm […]