[Tokutei-DD070446] Điều dưỡng tại Yokohama

[Tokutei-DD070446] Điều dưỡng tại Yokohama

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (TUYỂN TẠI NHẬT) Loại hình tuyển dụng Kỹ năng đặc định Vị trí Nhân viên điều dưỡng Địa điểm làm việc Yokohama, chỉ 20 phút đi tàu điện để tới Tokyo Lương năm 2.4 triệu yên/năm Lương cơ bản Khoảng 200.000 yên (Lương giờ = 1,040 yên + trợ cấp […]