[Tokutei-DD2009107] Điều dưỡng tại Hokkaido, Hiroo

Tokutei kaigo

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (TUYỂN TẠI NHẬT) Loại hình tuyển dụng Tokutei Địa chỉ văn phòng bố trí Hokkaido Địa điểm làm việc Hokkaido, Hiroo Vị trí Hỗ trợ sinh hoạt, chăm sóc người bệnh Thời gian thử việc 3 tháng Thu nhập hàng năm – Thu nhập hàng năm: 216,42 man ~ (đã […]

[Tokutei-DD2009106] Điều dưỡng tại Hokkaido, Hakodate

Tokutei kaigo

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (TUYỂN TẠI NHẬT) Loại hình tuyển dụng Tokutei Địa chỉ văn phòng bố trí Hokkaido Địa điểm làm việc Hokkaido, Hakodate Vị trí Hỗ trợ sinh hoạt, chăm sóc người bệnh Thời gian thử việc không có Thu nhập hàng năm Thu nhập hàng năm: 215 man ~245 man (đã […]

[Tokutei-DD2009105] Điều dưỡng tại Hyogo, Mikata

Tokutei kaigo

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (TUYỂN TẠI NHẬT) Loại hình tuyển dụng Tokutei Địa chỉ văn phòng bố trí Hyogo Địa điểm làm việc Hyogo, Mikata Vị trí Hỗ trợ sinh hoạt, chăm sóc người bệnh Thời gian thử việc 6 tháng Thu nhập hàng năm – Thu nhập hàng năm: 264 man ~308 man […]

[Tokutei-DD1509104] Điều dưỡng tại Akita

Tokutei kaigo

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (TUYỂN TẠI NHẬT) Loại hình tuyển dụng Tokutei Địa chỉ văn phòng bố trí Akita Địa điểm làm việc Akita ken, Namahage Shi Vị trí Hỗ trợ sinh hoạt Thời gian thử việc 3 tháng Thu nhập hàng năm – Thu nhập hàng năm: 250 man trở lên (chưa bao […]

[Tokutei-DD1509102] Điều dưỡng tại Aichi

Tokutei kaigo

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (TUYỂN TẠI NHẬT) Loại hình tuyển dụng Tokutei Địa chỉ văn phòng bố trí Aichi Địa điểm làm việc Aichi ken, Gamagori Shi Vị trí Hỗ trợ sinh hoạt Thời gian thử việc 3 tháng Thu nhập hàng năm – Thu nhập hàng năm: 260 man trở lên (chưa bao […]

[Tokutei-DD0909100] Điều dưỡng tại Osaka – Tuyển nữ

Tokutei kaigo

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (TUYỂN TẠI NHẬT) Loại hình tuyển dụng Tokutei Địa chỉ văn phòng bố trí Osaka Vị trí Hỗ trợ sinh hoạt Thời gian thử việc 6 tháng Thu nhập hàng năm ・Thu nhập hàng năm: 216 man trở lên (bao gồm trợ cấp và thưởng ) ・Lương tháng 135,000 yên […]