[KS1510113] Nhân viên văn phòng tại Tochigi – Tuyển Nữ

Nhân viên văn phòng tại Tochigi

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (TUYỂN TẠI NHẬT) Loại hình tuyển dụng Nhân viên văn phòng Địa chỉ văn phòng bố trí Tochigi Địa điểm làm việc Tochigi, Utsunomiya Vị trí Đối ứng du học sinh, làm việc với các đối tác tuyển sinh học sinh, thu và kiểm tra hồ sơ du học Thời […]