[Tokutei-DD070445] Điều dưỡng tại Odate, Akita (Đóng)

[Tokutei-DD070445] Điều dưỡng tại Odate, Akita

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (TUYỂN TẠI NHẬT)

Loại hình tuyển dụng Kỹ năng đặc định
Vị trí Nhân viên điều dưỡng
Địa điểm làm việc Odate, tỉnh Akita
Nội dung nghiệp vụ ・ Hỗ trợ bữa ăn・ Vệ sinh cá nhân・ Báo cáo
Thu nhập năm đầu tiên 2,5 triệu yên trở lên (bao gồm thưởng 3,5 tháng lương và phụ cấp)
Lương tháng Lương cơ bản 135,000 yên (chưa bao gồm thưởng và trợ cấp)
Phụ cấp v.v… ・Phụ cấp kinh doanh đặc biệt: 4056 yên
・Phụ cấp cải thiện điều trị: 10.000 yên
・Phụ cấp đi lại tối đa: 20.000 yên
・Phụ cấp tiền nhà: 10.000 yên nếu giá thuê trên 3 man
・Phụ cấp ca đêm: 6.000 yên 5 lần/tháng (ca đêm nhận sau 1 năm làm việc)
Thưởng 2 lần/năm. Thưởng tổng 3,5 tháng lương
Tăng lương 1 lần/năm (1/4)
Giờ làm việc 1) 07:00 – 16:00
2) 8:30 – 17:30
3) 10:00 – 19:00
Giờ làm việc thực tế: 8h/ngày
Làm thêm giờ 5h/tháng
Ngày nghỉ/ngày lễ 109 ngày nghỉ lễ mỗi năm
Yêu cầu ・Những người có năng lực tiếng Nhật N3 trở lên
・Có chứng chỉ kaigo tokutei
Bảo hiểm Đầy đủ bảo hiểm theo quy định của Pháp luật

II. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Quy trình tuyển chọn: Phỏng vấn 1 vòng

Vui lòng liên hệ Global Engineer theo hotline 0961 275 006 hoặc điền theo form dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.