[KS240520] Nhân viên dịch vụ khách sạn

Nhân viên dịch vụ khách sạn

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Địa điểm làm việc Yamanashi Số lượng cần tuyển 2 người Vị trí tuyển dụng Nhân viên dịch vụ khách sạn Phỏng vấn Quy trình phỏng vấn: 1 vòng Phỏng vấn online Yêu cầu tuyển dụng Nam, nữ dưới 28 tuổi. Ưu tiên nam Tốt nghiệp Đại học trở lên […]

[KS240423] Nhân viên dịch vụ khách sạn

Nhân viên dịch vụ khách sạn

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Địa điểm làm việc Kanagawa Số lượng cần tuyển 2 người Vị trí tuyển dụng Nhân viên dịch vụ khách sạn Phỏng vấn Quy trình phỏng vấn: 2 vòng Phỏng vấn online Yêu cầu tuyển dụng Nam, nữ dưới 28 tuổi Tốt nghiệp Đại học trở lên Ưu tiên ứng […]

[KS240424] Nhân viên dịch vụ khách sạn

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Địa điểm làm việc Shimane Số lượng cần tuyển 2 người Vị trí tuyển dụng Nhân viên dịch vụ khách sạn Phỏng vấn Quy trình phỏng vấn: 1 vòng Phỏng vấn tại Hà Nội Yêu cầu tuyển dụng Nữ, 22 – 28 tuổi Tốt nghiệp Đại học trở lên Ưu […]

[KS240408] Nhân viên dịch vụ khách sạn

Nhân viên dịch vụ khách sạn

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Địa điểm làm việc Oita Số lượng cần tuyển 2 người Vị trí tuyển dụng Nhân viên dịch vụ khách sạn Phỏng vấn Quy trình phỏng vấn: 2 vòng Phỏng vấn online Yêu cầu tuyển dụng Nam, nữ. Ưu tiên nam giới. Tốt nghiệp Đại học hệ 4 năm tại […]

[KS240328] – Nhân viên dịch vụ khách sạn

Nhân viên dịch vụ khách sạn

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Địa điểm làm việc Osaka Namba, Tokyo Shinjuku Số lượng cần tuyển 2 người Vị trí tuyển dụng Nhân viên dịch vụ khách sạn Phỏng vấn Quy trình phỏng vấn: 1 vòng Phỏng vấn tại Hà Nội Yêu cầu tuyển dụng Nam, nữ. Dưới 30 tuổi Tốt nghiệp Cao đẳng/ […]

[KS240318] Nhân viên dịch vụ

Nhân viên dịch vụ

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Địa điểm làm việc Wakayama Số lượng cần tuyển 2 người Vị trí tuyển dụng Nhân viên dịch vụ Phỏng vấn Quy trình phỏng vấn: 2 vòng Phỏng vấn online Yêu cầu tuyển dụng Nam, nữ (ưu tiên Nam). Dưới 30 tuổi Tốt nghiệp Đại học hệ 4 năm tại […]

[KS240305] Nhân viên dịch vụ khách sạn

Nhân viên dịch vụ

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Địa điểm làm việc Hokkaido Số lượng cần tuyển 2 người Vị trí tuyển dụng Nhân viên dịch vụ khách sạn Phỏng vấn Quy trình phỏng vấn: 2 vòng Phỏng vấn online Yêu cầu tuyển dụng Nam, nữ. Tuổi từ 22-30 Tốt nghiệp ĐH, CĐ hoặc trường chuyên môn tại […]

[KS230415] Nhân viên khách sạn

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Địa điểm làm việc Kagoshima Số lượng cần tuyển 5 người Vị trí tuyển dụng Nhân viên khách sạn Phỏng vấn Quy trình phỏng vấn: 2 vòng Phỏng vấn online Yêu cầu tuyển dụng Giới tính: không yêu cầu. Độ tuổi: 22 ~ 30 tuổi. Trình độ tiếng Nhật tối […]

[KS240215] Nhân viên dịch vụ khách sạn

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Địa điểm làm việc Okinawa Số lượng cần tuyển 4 người Vị trí tuyển dụng Nhân viên dịch vụ khách sạn Phỏng vấn Quy trình phỏng vấn: 2 vòng Phỏng vấn online Yêu cầu tuyển dụng Ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học. Giới tính: không yêu cầu. […]

[KS240208] Nhân viên dịch vụ

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Địa điểm làm việc Nagano Số lượng cần tuyển 2 người Vị trí tuyển dụng Nhân viên dịch vụ Phỏng vấn Quy trình phỏng vấn: 2 vòng Phỏng vấn online Yêu cầu tuyển dụng Ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học. Giới tính: không yêu cầu. Độ tuổi: […]