TƯ VẤN NGHỀ NGHIỆP

Lương cơ bản ở Nhật

Lương tối thiểu theo vùng của Nhật Bản 2019 – 2020

Từ cuối năm 2019, mức lương tối thiểu được điều chỉnh tại 47 tỉnh thành của Nhật Bản chính thức đi vào hiệu lực đã mang lại niềm vui cho rất nhiều người lao động tại đây. Nếu bạn đang ...
Loading...