[Tokutei-DD2110118] Điều dưỡng tại Kyoto

Tokutei kaigo

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (TUYỂN TẠI NHẬT) Loại hình tuyển dụng Tokutei Địa chỉ văn phòng bố trí Kyoto Địa điểm làm việc Kyoto fu, Kyoto shi Vị trí Hỗ trợ sinh hoạt, chăm sóc người bệnh Thời gian thử việc không có thử việc Thu nhập hàng năm – Thu nhập hàng năm: […]

[Tokutei-DD1510114] Điều dưỡng tại Kyoto

Tokutei kaigo

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (TUYỂN TẠI NHẬT) Loại hình tuyển dụng Tokutei Địa chỉ văn phòng bố trí Kyoto Địa điểm làm việc Kyoto Vị trí Hỗ trợ sinh hoạt, chăm sóc người bệnh Thời gian thử việc Nhân viên hợp đồng, gia hạn theo năm Thu nhập hàng năm – Lương theo giờ: […]

[Tokutei-DD250338] Điều dưỡng tại Kyoto (Đóng)

[Tokutei-DD250338] Điều dưỡng tại Kyoto

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 1. Trụ sở: Kyoto 2. Số lượng nhân viên: ~4500 người 3. Doanh nghiệp đã thành lập và đi vào hoạt động trên 45 năm II. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (TUYỂN TẠI NHẬT) Nội dung tuyển dụng Loại hình tuyển dụng Kỹ năng đặc định Vị trí Nhân viên điều […]

[Tokutei-DD020213] Nhân viên điều dưỡng tại Kyoto (Đóng)

[Tokutei-DD020213] Nhân viên điều dưỡng tại Kyoto - Tuyển tại Nhật

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Nội dung tuyển dụng Ngành tuyển dụng Nhân viên điều dưỡng Hình thức tuyển dụng Kỹ năng đặc định (tuyển dụng thời vụ) Thời gian làm việc Thời gian cố định. Khoảng 1 năm Nội dung công việc ・Hỗ trợ cuộc sống cho những người chuyển đến ・Hỗ trợ chung […]

[Tokutei-DD010212] Nhân viên chăm sóc tại Kyoto (Đóng)

[Tokutei-DD010212] Nhân viên chăm sóc tại Kyoto - Tuyển tại Nhật

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 1 Loại việc làm Toàn thời gian (32 giờ/tuần trở lên) hoặc bán thời gian (32 giờ/tuần trở xuống) 2 Công việc Nhân viên chăm sóc 3 Địa điểm làm việc Kyoto 4 Thu nhập theo năm 2 triệu yên 5 Thu nhập theo tháng 147.840 yên (làm việc 20 […]